Image

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565


ถ้าหากสมัครเรียบร้อยแล้ว ต้องการตรวจสอบข้อมูลหรือแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร กดที่นี่
ระดับชั้นที่ต้องการสมัคร